קידוש בבית הכנסת לא היה ”חוקי” ללא הערינג.גם המהדרין בתפילה ציפו לרגע המפגש עם קרקר ודג מלוח. דג מלוח מוכר בשני אופנים: מלוח עם טבעות